Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 123/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2017-05-05

II C 103/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

kara umowna, oczyszczalnia ścieków, budowa, dokumentacja projektowa, opóźnienie, umowa, robota budowlana, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, oczyszczalnia ścieków, oddanie zadania, budowa, rozruch, szambo, budowa kanalizacji, dokumentacja projektowa, opóźnienie, umowa, kanalizacja sanitarna, zwłoka w oddaniu, dziennik budowy, robota budowlana, budynek, ściana fundamentowa, potrącenie, przekop, pozwany, dokumentacja techniczna
Zobacz»

I ACa 289/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 19 września 2013

Data publikacji: 14 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, budowa, przydomowa oczyszczalnia ścieków, gmina, robota budowlana, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, budowa, warunki pogodowe, dziennik budowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków, gmina, warunki atmosferyczne, robota budowlana, pozwana gmina, pierwszy etap, dzień opóźnienia, odbiór końcowy, opad deszczu, kara umowna za zwłokę, umowa, naliczanie kary, opóźnienie powódki, wpływ na realizację, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Zobacz»

I ACa 248/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 maja 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, oczyszczalnia ścieków, umowa, pozwany, protokół odbioru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, rozruch, oczyszczalnia ścieków, badanie ścieków, harmonogram, umowa, umowa podwykonawcza, inwestor, osad, lipiec, pozwany, ścieki surowe, protokół odbioru, miarkowanie kary umownej, termin, protokół odbioru wykonywanych robót, dostawa i montaż, praca montażowa, zakończenie roboty, wykonanie roboty
Zobacz»

I ACa 459/15

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2 lipca 2015

Data publikacji: 13 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, oczyszczalnia, inwestycja, budowa, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, oczyszczalnia, leśniczówka, miarkowanie kary umownej, inwestycja, konieczność przeprojektowania, pierwszy etap, cała inwestycja, całość inwestycji, harmonogram, etap budowy, etap robót, budowa, pracę pierwszą, zakończenie pracy, opóźnienie, konieczność zwrotu, warunek terenowy, budowa oczyszczalni, nieterminowe zakończenie
Zobacz»

I ACa 758/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2016

Data publikacji: 8 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, oczyszczalnia ścieków, umowa, pozwany, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wirówka, podajnik ślimakowy, zagęszczarka, podwykonawca, oczyszczalnia ścieków, osad, umowa, wierzyciel na zasadach ogólnych, miarkowanie kary umownej, spółka jawna, pompa ciepła, pozwany, opóźnienie, wynagrodzenie umowne, strona powodowa, wysokość kary umowna, urządzenie, wcześniejsza umowa, dłużnik
Zobacz»

I ACa 206/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, budowa, pozwany, umowa, gmina, przydomowa oczyszczalnia ścieków, dokumentacja projektowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • osadnik gnilny, kara umowna, odstąpienie od umowy, budowa, świetlica wiejska, pozwany, inspektor nadzoru inwestorskiego, projekt budowlany, umowa, wodociąg, gmina, przydomowa oczyszczalnia ścieków, nadzór budowlany, budynek świetlicy, dokumentacja projektowa, pozwana gmina, przyłącze wody, dokumentacja zamienna, projekt wykonawczy, poziom terenu
Zobacz»

I ACa 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, opóźnienie, pozwany, gmina, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, gmina, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara
Zobacz»

I ACa 1049/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 19 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, przetarg, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, pozwany, plac budowy, istotny warunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, prawo zamówień publicznych, magazynier, nieterminowe wykonanie, oferent, przetarg, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, usuwanie usterki, pozwany, plac budowy, okres rękojmi, obiekt magazynowy, teren kompleksu, dzień zwłoki, istotny warunek, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, jednostka wojskowa, kary za opóźnienie
Zobacz»

VIII GC 327/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 maja 2018

Data publikacji: 12 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, budowa, inwestycja, przedmiot umowy, gmina, opóźnienie, protokół, plac
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, budowa, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac
Zobacz»

IV Ca 540/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 27 maja 2014

Data publikacji: 26 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, oczyszczalnia, gmina, umowa, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • decyzja lokalizacyjna, kara umowna, oczyszczalnia, gmina, wniosek o wydanie decyzji, zmniejszenie kary umownej, dzień od złożenia wniosku, kosztorys inwestorski, warunek przyłącza, umowa, opóźnienie, umowa o wykonanie dokumentacji, termin wykonania umowy, decyzja środowiskowa, rodzaj dokumentacji, wysokość kary umowna, ustalenie lokalizacji inwestycji, obciążenie karą, kodeks postępowania administracyjny, możliwość zmniejszenia
Zobacz»

I AGa 214/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 6 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, gmina, rażące wygórowanie, dokumentacja projektowa, umowa, wójt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, gmina, rażące wygórowanie, miarkowanie kary umownej, zmniejszenie kary umownej, wykonanie umowy, dokumentacja projektowa, umowa, ocena rażącego wygórowania kary, pozwolenie na budowę, wykonanie zobowiązania, wójt, zastrzeżenie kary umownej, kanalizacja, wierzyciel na zasadach ogólnych, środowiskowe uwarunkowanie, zapłata kary, szkoda, zwłoka, mieszkaniec
Zobacz»

V AGa 167/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 30 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, opóźnienie, robota budowlana, pozwany, przedmiot umowy, plac budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, wykonanie roboty, interwenient, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót, przedmiot umowy, plac budowy
Zobacz»

I ACa 598/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 30 października 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, pozwany, inwestycja, budowa, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, budowa, wykonanie przedmiotu umowy, kolektor, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty, niesprzyjający warunek atmosferyczny, dziennik budowy, sposób zasilania
Zobacz»

VII AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, oferta, dostawa, opóźnienie, umowa, rażące wygórowanie, przetarg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, opóźnienie, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent
Zobacz»

I ACa 637/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, gmina, robota budowlana, pozwany, przedmiot umowy, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, gmina, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, pozwany, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, budowa, ośrodek kultury
Zobacz»

I ACa 343/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 14 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, plac budowy, gmina, opóźnienie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, plac budowy, gmina, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki
Zobacz»

II Ca 1023/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, dostawa, pozwany, rażące wygórowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, umowa, dostawa, potencjalny wykonawca, centrum onkologii, zapytanie, wartość dostawy, pozwany, całkowita wartość, zastrzeżenie zwrotu, prawo zamówień publicznych, wysokość kary umowna, częściowe wykonanie zobowiązania, zapis, natura stosunku zobowiązaniowego, wartość leków, ziemia, żądanie miarkowania, rażące wygórowanie
Zobacz»

I C 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 9 grudnia 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, gmina, umowa, budowa, kserokopia, pozwany, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, gmina, umowa, budowa, kserokopia, sala gimnastyczna, pozwany, dach sali, harmonogram, kserokopia pisma powoda, gwarancja ubezpieczeniowa, publiczne gimnazjum, należyte wykonanie kontraktu, oświadczenie o odstąpienia, prace budowlane, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa sal
Zobacz»

I ACa 967/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 16 marca 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, robota budowlana, podwykonawca, budowa, wykonanie przedmiotu umowy, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, robota budowlana, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, inwestor, podwykonawca, wysokość kary umowna, budowa, obciążenie wykonawcy, wykonanie przedmiotu umowy, front robót, okres zimowy, potrącenie, zasada wykonywania uprawnień, reprezentacja skarbu państwa, wykonawca kary umownej, zakończenie pracy, wzajemna wierzytelność, inwestycja, zwłoka
Zobacz»

I ACa 1196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, rażące wygórowanie, wykonanie przedmiotu umowy, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach, budowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Powalska
Data wytworzenia informacji: