Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 493/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2017-12-21

III Ca 494/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 maja 2017

Data publikacji: 13 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi, operator, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, opłaty specjalne, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi, operator, strona klienta, nienależyte wykonanie zobowiązania, agio, ograniczona odpowiedzialność, usługa z winy abonenta, rozwiązanie umowy przez abonenta, zastrzeganie kary umownej, świadczona usługa telekomunikacyjna, jednostronne rozwiązanie umowy, należność za usługi, odsetka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kwota kary umowna
Zobacz»

VI GC 528/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 15 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, operator, faktura, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, operator, przedmiotowe należności, opóźnienie z zapłatą, zastrzeżenie kary umownej, faktura, prawo telekomunikacyjne, rozwiązanie umowy przez abonenta, zobowiązanie pieniężne, odsetka za opóźnienie, umowa o świadczenie usługi, ramach konta, nienależyte wykonanie, pozwany, dostawca usługi, konto klientów, warunek oferty promocyjnej, pierwotny wierzyciel, zaległe odsetki
Zobacz»

V GC 2672/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, operator, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, abonent, operator, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, prawo telekomunikacyjne, warunek oferty, oferta promocyjna, przyznana ulga, umowa o świadczenie usługi, aktywna karta, zobowiązanie niepieniężne, rozwiązanie umowy przed upływem, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna, akt karty, wartość ulgi, proporcjonalna wartość, naliczone odsetki, okres rozliczeniowy, pozwany
Zobacz»

I C 37/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 15 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, operator, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, pozwany, faktura, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, abonent, operator, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rozwiązanie umowy, ramy promocji, umowa, opłaty specjalne, umowa sprzedaży wierzytelności, kurator, charakter niepieniężny, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, faktura, nienależyte wykonanie, nota obciążeniowa, regulamin świadczenia usługi, aktywna karta, ocena skuteczności zastrzeżenia kary, prawo telekomunikacyjne
Zobacz»

II C 1860/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 6 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, operator, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona abonenta, umowa o świadczenie usługi, operator, koniec umowy, wcześniejsze rozwiązanie umowy, pozwany, zakończenie umowy, dostawy internetu, wcześniejszych zaniechań, prawidłowość wyliczenia kary umownej, aktywna karta, próba rozwiązania umowy, świadczenie usług dostawy, postanowienie w przedmiocie przekazania, wartość ulgi, zapewnienie przyłączenia, wypadek wypowiedzenia umowy, usługa z winy abonenta
Zobacz»

IX GC 2627/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 29 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, operator, prawo telekomunikacyjne, nota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, nota debetowa, przedterminowe rozwiązanie umowy, operator, rozwiązanie umowy przez abonenta, równowartość ulgi, nieprzekraczające równowartości, dłużnik, prawo telekomunikacyjne, dostawca usługi, zawarcie umowy, wierzyciel, nota, miarkowanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, cofnięcie pozwu, wysokości nieprzekraczających, nienależyte wykonanie zobowiązania
Zobacz»

II Ca 818/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 14 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, opłata abonamentowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, zawarta umowa o świadczenie, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opłata abonamentowa, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, dalsza odsetka ustawowa, dzień zapłaty, nota obciążeniowa, odsetka ustawowa za okresy, prawo telekomunikacyjne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kodeks cywilny, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zawarta umowa o świadczenie, umowa o świadczenie usługi, numer, wcześniejsze rozwiązanie umowy, podstawa faktyczna i prawna, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie niepieniężne, pozwany
Zobacz»

VI Ga 35/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 1 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, operator, pozwany, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podstawa do miarkowania wysokości, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, operator, przedmiotowa kara, opłaty specjalne, pozwany, suma kary umownej, nota obciążeniowa, miarkowanie wysokości kary, prawo telekomunikacyjne, zmniejszenie kary, wydział gospodarczy, należność, umowa o świadczenie usługi, warunki umowy, elektroniczne postępowanie upominawcze, faktura za usługi telekomunikacyjne, istnienie podstawy
Zobacz»

VI Ga 242/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 9 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

operator, kara umowna, faktura, konto abonenckie, pozwany, umowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • operator, kara umowna, przeterminowana faktura, opóźnione zapłaty, faktura, konto abonenckie, operator sieci, wypowiedzenie umowy, zadłużenie na koncie, rażąco wygórowana kara umowna, opłata wyrównawcza, pozwany, odsetka, należność z faktury, umowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, korzystanie w dalszym ciągu, dostarczanie internetu, wyjaśnienie przez sąd rejonowy, odstąpienie od naliczenia
Zobacz»

X C 4555/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 września 2017

Data publikacji: 20 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wpływem gróźb, telefon, zobowiązanie do zapłaty kary, abonent, oświadczenie woli, nieistnienie zobowiązania, dłużnik, kara rażąco wygórowana, rażąca wysokość, umowa o świadczenie usługi, ustalenie wysokości zobowiązania, ustalenie nieistnienia, skutek prawny, uprawnienie do uchylenia, abonament, oświadczenie o uchylenie, miarkowanie kary, zapłata kary umowna
Zobacz»

III Ca 1878/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, prawo telekomunikacyjne, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, operator
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, aktywna karta, prawo telekomunikacyjne, obowiązek zapłaty kary umownej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, usługa z winy abonenta, rozwiązanie umowy przez abonenta, jednostronne rozwiązanie umowy, umowa o świadczenie usługi, operator telekomunikacyjny, przypadek zawarcia umowy, ochrona interesów wierzycieli, dostawca usługi, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, zawarcie umowy o świadczenie, pozwana kara umowna, operator, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, ostateczne ustalenie stanu, równowartość ulgi
Zobacz»

II Ca 453/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 września 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zastrzeżenie kary umownej, operator, rozwiązanie umowy przez abonenta, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, strona abonenta, umowa, regulamin świadczenia, zaległa faktura, rażąco wygórowana kara umowna, uiszczanie opłaty, przedterminowe rozwiązanie umowy, wypadek odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, zobowiązanie niepieniężne, postanowienie umowne, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, klauzula umowna, cennik, uproszczone sądy
Zobacz»

III Ca 9/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 marca 2014

Data publikacji: 6 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, należność za świadczone usługi, ochrona interesów wierzycieli, podstawa do przyjmowania, umowa, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, pozwana opłata, należność ujęta w fakturze, wypadek braku zapłaty, zapłata za świadczone usługi, dzień zawarcia aneksu, polski system prawa cywilnego, sposób skonstruowania, przyczyna umowy, rozwiązanie umowy przez abonenta, pełny koszt procesu, postanowienie o karze umownej, decyzja przedsiębiorcy, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych
Zobacz»

I C 2842/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 4 lipca 2016

Data publikacji: 8 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nota obciążeniowa, postępowanie uproszczone
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, agio, wierzytelność, zasilenie konta, kwota minimalna, nota obciążeniowa, telefon, zapłata kary umowna, odsetki naliczone, postępowanie uproszczone, siedziba, abonent, obowiązkowa liczba, nakaz zapłaty, pismo z dni, uprawnienie do żądania, postępowanie upominawcze, opis pozycji, umowa dotycząca udziału
Zobacz»

III Ca 1888/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 stycznia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, prawo telekomunikacyjne, brak zwrotu, operator, zwrot sprzętu, zakreślony termin, usługa z winy abonenta, opłata za brak, ustawa prawa, dostawca usługi, przedstawiciel operatora, urządzenie końcowe, zapłata kary umowna, kara umowna za brak, wartość ulgi, termin udostępnienia, udzielona ulga, regulamin, nienależyte wykonanie zobowiązania, rozwiązanie
Zobacz»

V GC 598/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 7 grudnia 2015

Data publikacji: 8 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, warunek oferty promocyjnej, rozwiązanie umowy przed upływem, umowa, operator, zobowiązanie niepieniężne, jednostronne rozwiązanie umowy, przyznana ulga, wartość ulgi, naruszenie przez abonenta, proporcjonalna wartość, cena urządzenia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, naruszenie zobowiązania, umowa operatora, rata, maksymalna wysokość, aktywna karta, prawo telekomunikacyjne, przypadek naruszenia
Zobacz»

I C 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Garwolinie

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, operator, naruszenie przez abonenta, umowa operatora, umowa, nota odsetkowa, wypowiedzenie umowy, aktywna karta, obejmująca kara, zobowiązanie niepieniężne, pozwany, nota, rozwiązanie umowy przed upływem, jednostronne rozwiązanie umowy, zaprzestanie naruszenia, faktura, uprzednie wezwanie, obejmująca należność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przesyłka
Zobacz»

II Ca 33/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 3 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • abonent, kara umowna, aktywna karta, kraśnik, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, brak utrzymywania, operator, umowa, kara umowna na wypadek, pozwany, zapłata faktury, zaniechanie obowiązku, faktura, dostawca usługi, wypadek braku, należność, wypadek rozwiązania umowy, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, zastrzeżenie kary umownej, charakter pieniężny
Zobacz»

X GC 726/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 grudnia 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usługa pralnicza, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik, oświadczenie, wyprana bielizna, kryterium
Zobacz»

I ACa 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, pozwany wykonawca, umowa, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Zalewska – Statuch
Data wytworzenia informacji: