Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2451

I C 121/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 121/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodnicząca: SSO Joanna Składowska Protokolant: Patrycja Tokarek po rozpoznaniu w dniu 03 września 2015 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w B. o odszkodowanie I zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w B. na rzecz powoda J. P. kwotę 37 818 ( trzydzie
Czytaj więcej»

I C 122/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 122/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Szefowi (...) Zarządu (...) w B. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Szefa (...) Zarządu (...) w B. na rzecz powódki K. K. kwotę 13
Czytaj więcej»

I C 122/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 122/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa G. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki G. P. kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 122/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2018-02-13

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 122/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant: Justyna Raj po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa M. D. i Z. D. (1) przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej ul. (...) (...) w Ł. o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów M. D. i Z. D. (1) solidarnie na rzecz pozwanej Wspó
Czytaj więcej»

I C 123/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-05-05

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 123/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Tokarek po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko Z. D. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Z. D. na rzecz powódki Gminy G. kwotę 259.323,12 ( dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 12/100 ) złote wraz z
Czytaj więcej»

I C 124/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2018-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 124/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.O. Dagmara Kos Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. C. i M. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych A. C. i M. C. solidarnie na rzecz powoda (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzib
Czytaj więcej»

I C 125/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2014-11-13

Data publikacji: 2015-01-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 125/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant : Mateusz Olejniczak po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2014 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa B. R. i M. R. przeciwko Skarbowi Państwa – Szefowi (...) Zarządu (...) w B. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Szefa (...) Zarządu (...) w B. solidarnie na rzecz powodów B. R. i
Czytaj więcej»

I C 126/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 126/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant : Joanna Wołczyńska - Kalus po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. i R. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Szefowi (...) Zarządu (...) w B. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Szefa (...) Zarządu (...) w B. solidarnie na rzecz powodów A. S. i
Czytaj więcej»

I C 126/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2017-11-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 126/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda J. S. na rzecz pozwanego Ubezpieczeniow
Czytaj więcej»

I C 128/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2014-08-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 128/11 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 13 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSO Iwona Podwójniak Protokolant: Joanna Wołczyńska-Kalus po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa J. B. , R. B. i B. B. (1) przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 oddala powództwo, 2 zasądza od każdego z powodów: J. B. , R.
Czytaj więcej»