Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4871

I C 280/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2020-12-14

Data publikacji: 2021-01-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 280/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Przemysław Majkowski Protokolant : sekr. sąd. Agnieszka Sobolczyk po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa R. Z. przeciwko Towarzystwu (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powoda R. Z. tytułem zadośćuczynienia kwotę 125.700,
Czytaj więcej»

I C 280/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2021-12-31

Data publikacji: 2022-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 280/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Dagmara Kos Protokolant: Agnieszka Sobolczyk po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2021 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa J. R. i W. R. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę i stwierdzenie nieważności umowy ewentualnie o zapłatę 1 ustala, że umowa nr (...) o kredyt hipoteczny dla osób fizy
Czytaj więcej»

I C 281/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2013-10-15

Data publikacji: 2013-11-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 281/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2013 roku. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSO Elżbieta Zalewska – Statuch Protokolant staż. Patrycja Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 15 października 2013 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa K. C. przeciwko (...) SA w W. o zadośćuczynienie. 1 zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda K. C. tytułem zadośćuczynienia 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych
Czytaj więcej»

I C 281/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2021-03-26

Data publikacji: 2021-06-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 281/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pabin Protokolant: sek. sąd. Agnieszka Sobolczyk po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2021 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa P. S. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od P. S. (1) na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 5.400
Czytaj więcej»

I C 282/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2015-08-04

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 282/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Katarzyna Powalska Protokolant: staż. Magdalena Kierniakiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko Ludowemu Bankowi Spółdzielczemu w Z. o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej 1 uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Ludowego Banku Spółdzielczego w Z. Nr (...) podjętej dnia 11 sierpnia 2
Czytaj więcej»

I C 282/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2021-10-28

Data publikacji: 2021-11-29

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 282/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Dagmara Kos po rozpoznaniu w dniu 28 października 2021 roku w Sieradzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa E. S. i K. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Szefowi (...) Zarządu (...) w B. o ochronę naturalnego środowiska człowieka 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Szefa (...) Zarządu (...) w B. solidar
Czytaj więcej»

I C 283/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2018-03-08

Data publikacji: 2018-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 283/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Choczaj Protokolant: sekr. Joanna Wołczyńska - Kalus po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa B. W. i P. W. przeciwko Gminie W. o odszkodowanie i zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanej Gminy W. solidarnie na rzecz powodów B. W. i P. W. kwotę 65 752,30 zł (sześćdziesiąt pięć
Czytaj więcej»

I C 283/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2020-10-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 283/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Choczaj Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Tokarek po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 roku w Sieradzu sprawy z powództwa M. W. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Dyrektora Zakładu Karnego w S. na rzecz powoda M. W. kwotę 25 000,00 zł (d
Czytaj więcej»

I C 283/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2019-06-28

Data publikacji: 2019-09-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 283/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : staż. Agnieszka Sobolczyk po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. i K. K. przeciwko (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w W. solidarnie na rzecz powodów M. K. i K. K. kwotę 120.437,91 (sto dwadzieścia tysięcy czt
Czytaj więcej»

I C 283/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 283/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Choczaj Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2017 roku w Sieradzu sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko A. M. (1) o zapłatę zasądza od pozwanego A. M. (1) na rzecz powódki Banku (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę: a 119 490,94 zł (sto dziewiętnaście tysię
Czytaj więcej»