Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1672

I Ca 285/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 285/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Barbara Bojakowska Sędziowie SSO Joanna Składowska SSO Iwona Podwójniak Protokolant st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 6 września 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z wniosku A. K. z udziałem J. B. , R. B. i Z. K. o dział spadku na skutek apelacji uczestnika postępowania Z. K. od postanowienia Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 28 kwietnia 20
Czytaj więcej»

I Ca 301/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 301/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Barbara Bojakowska Sędziowie SSO Joanna Składowska SSO Iwona Podwójniak Protokolant st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 6 września 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z wniosku A. K. z udziałem P. K. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 9 maja 2017 roku, sygn. a
Czytaj więcej»

I Ca 248/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-08-02

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 248/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Barbara Bojakowska Sędziowie SSO Joanna Składowska SSR Elżbieta Sadowska-Augustyniak (del.) Protokolant st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko M. K. o roszczenia związane z rękojmią na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Łasku
Czytaj więcej»

I C 199/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-09-22

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 199/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.O. Dagmara Kos Protokolant: staż. Justyna Raj po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko W. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 199/17 UZASADNIENIE W pozwie z
Czytaj więcej»

II Ka 176/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-10-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ka 176/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017r. Sąd Okręgowy w Sieradzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Rudnik Protokolant: st. sekr. sąd. Zdzisława Dróżdż przy udziale oskarżyciela publicznego --------------------------------- po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017r. sprawy E. G. obwinionej o wykroczenie z art. 66 § 1 kw na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionej od wyroku Sądu Rejonowego w Wieluniu VI Zamiejscoweg
Czytaj więcej»

I C 311/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 311/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : staż. Justyna Raj po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa W. R. , A. R. i M. R. przeciwko Gminie M. S. przy udziale interwenienta ubocznego M. K. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza solidarnie od pozwanych W. R. , A. R. i M. R. na rzecz pozwanego Gmi
Czytaj więcej»

I C 242/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 242/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant: sekr. Joanna Wołczyńska-Kalus po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. L. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 242/17 UZASADNIENIE Pozwem skierowanym do Sądu Okręgowego w Sieradzu pełnom
Czytaj więcej»

I Ca 277/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-09-06

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ca 277/17 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 6 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSO Joanna Składowska Sędziowie: SSO Antoni Smus SSO Iwona Podwójniak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elwira Kosieniak po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa U- (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa (...) w Ł. przeciwko D. M. o uz
Czytaj więcej»

I C 219/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 219/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant: sekr. Joanna Wołczyńska - Kalus po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. S. (1) kwotę 120.000 ( sto dwadzieścia tysięcy) zł
Czytaj więcej»

II Ka 182/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ka 182/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu – II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący - SSO Jacek Klęk Protokolant - sekr. sąd. Patrycja Tokarek przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sieradzu Arkadiusza Majewskiego, po rozpoznaniu w dniu 27 IX 2017 r. sprawy: M. R. (1) oskarżonej o czyn z art. 209 § 1 k.k. , na skutek apelacji prokuratora od wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu z 29 maja 2017 r. w sprawie II K 207
Czytaj więcej»