Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2766

I C 137/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 137/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Choczaj Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa D. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie i rentę 1 zasądza od pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki D. C. kwotę: a) 51 950,00 zł (pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 139/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2014-02-26

Data publikacji: 2014-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 139/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : sekr. sąd. Jolanta Grelińska po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2014 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa J. M. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda J. M. kwotę 310.000,00 ( trzysta dziesięć tysięcy ) zł z ust
Czytaj więcej»

I C 139/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 139/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2015 r Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : sekr. Joanna Wołczyńska – Kalus po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa E. W. i J. W. (1) przeciwko (...) SA w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki E. W. kwotę 40.000,00 ( czterdzieści tysięcy ) zł z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 146/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2018-06-22

Data publikacji: 2018-08-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 146/18 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Choczaj Protokolant: sekr. sąd. Justyna Raj po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa A. U. (1) i A. U. (2) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. U. (1) kwotę: a 33 200,00 zł (t
Czytaj więcej»

I C 147/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-11-03

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 147/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Katarzyna Powalska Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Bartel po rozpoznaniu w dniu 03 listopada 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko J. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 85 000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych
Czytaj więcej»

I C 147/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2019-10-21

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 147/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Przemysław Majkowski Protokolant : staż. Agnieszka Sobolczyk po rozpoznaniu w dniu 21 października 2019 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w S. o ochronę dóbr osobistych 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powoda kosztami procesu. Sygn. akt I C 147/19 UZASADNIENIE W po
Czytaj więcej»

I C 149/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2015-01-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 149/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant : staż. Magdalena Woźniak po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko L. D. o zadośćuczynienie i przeproszenie 1 oddala powództwo ; 2 przyznaje adwokatowi P. N. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. 442,80 ( czterysta czterdzieści dwa 80/100 ) zło
Czytaj więcej»

I C 150/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2014-12-23

Data publikacji: 2015-01-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 150/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.O. Joanna Składowska Protokolant: Patrycja Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko Z. W. o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego na skutek sprzeciwu od wyroku zaocznego 1 uchyla wyrok zaoczny z dnia 18 lutego 2014r. i oddala powództwo; 2 za
Czytaj więcej»

I C 151/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 151/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 25 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSO Iwona Podwójniak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Bartel po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko Rejonowemu Bankowi Spółdzielczemu w L. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Rejonowego Banku Spółdzielczego w L. na rzecz powódki A
Czytaj więcej»

I C 152/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2014-09-29

Data publikacji: 2014-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 152/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : staż. Mateusz Olejniczak po rozpoznaniu w dniu 22 września 2014 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko J. O. i B. O. o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży 1 oddala powództwo, 2 zasadza od powódki A. O. na rzecz pozwanego J. O. kwotę 3.600 ( trzy tysiące sześćset ) zł tytułem
Czytaj więcej»