Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3515

I C 76/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2019-06-27

Data publikacji: 2019-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 76/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Choczaj Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Bartel po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko K. P. o ochronę dóbr osobistych 1 oddala powództwo w części dotyczącej żądania zasądzenia zadośćuczynienia, 2 umarza postępowanie w pozostałej części wobec cofnięc
Czytaj więcej»

I C 77/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2019-02-01

Data publikacji: 2019-02-27

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 77/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.O. Dagmara Kos Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. O. o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki M. P. na rz
Czytaj więcej»

I C 78/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 78/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant: sekr. sąd. Jolanta Grelińska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2014 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa R. E. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. E. kwotę 30.000,00 (trzydzieści ty
Czytaj więcej»

I C 79/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2013-07-19

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 79/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant : Jolanta Grelińska po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2013 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie (...) o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody (...) na rzecz powódki M. S. kwotę 75.000 ( siedemdziesiąt pięć tysięcy ) złotych wraz z
Czytaj więcej»

I C 79/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2018-10-19

Data publikacji: 2018-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 79/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : sekr. sąd. Justyna Raj po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. M. tytułem skapitalizowanej renty za okre
Czytaj więcej»

I C 79/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2016-02-08

Data publikacji: 2016-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 79/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : sekr. Joanna Wołczyńska – Kalus po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko S. S. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego S. S. na rzecz powódki A. B. (1) kwotę 80.000,00 ( osiemdziesiąt tysięcy ) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 21 listopad
Czytaj więcej»

I C 79/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 79/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Choczaj Protokolant: staż. Justyna Raj po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. (1) przeciwko W. K. o zachowek 1 zasądza od pozwanego W. K. na rzecz powoda S. K. (1) kwotę 26 733,33 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 33/100) tytułem za
Czytaj więcej»

I C 79/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2019-07-26

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 79/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2019 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Tomasz Choczaj Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Bartel po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2019 roku w Sieradzu sprawy z powództwa M. D. i Z. D. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) (...) w Ł. o uchylenie uchwały 1 oddala powództwo; 2 zasądza solidarnie od powodów: M. D. i Z. D. na rzecz pozwanej Wspólnoty Mieszka
Czytaj więcej»

I C 81/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 81/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : sekr. Joanna Wołczyńska-Kalus po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuraturze Rejonowej w P. , Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w P. o odszkodowanie 1 odrzuca pozew w części dotyczącej żądań opisanych szczeg
Czytaj więcej»

I C 82/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2013-12-16

Data publikacji: 2014-02-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 82/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant : Patrycja Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2013 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. z siedzibą w S. przeciwko (...) Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Ł. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia i zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...
Czytaj więcej»