Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3767

I C 150/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2020-08-31

Data publikacji: 2020-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 150/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Tomasz Choczaj Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Sobolczyk po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko L. B. o zapłatę 1 uchyla w całości wyrok zaoczny z dnia 20 sierpnia 2018 roku i powództwo oddala; 2 nakazuje pobrać od powoda (...) B
Czytaj więcej»

I C 151/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 151/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 25 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSO Iwona Podwójniak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Bartel po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko Rejonowemu Bankowi Spółdzielczemu w L. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Rejonowego Banku Spółdzielczego w L. na rzecz powódki A
Czytaj więcej»

I C 152/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2014-09-29

Data publikacji: 2014-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 152/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : staż. Mateusz Olejniczak po rozpoznaniu w dniu 22 września 2014 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko J. O. i B. O. o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży 1 oddala powództwo, 2 zasadza od powódki A. O. na rzecz pozwanego J. O. kwotę 3.600 ( trzy tysiące sześćset ) zł tytułem
Czytaj więcej»

I C 152/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2020-10-30

Data publikacji: 2021-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 152/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pabin Protokolant: sek. sąd. Agnieszka Sobolczyk po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o ustalenie granic odpowiedzialności i zapłatę oraz powództwa wzajemnego (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko P. K. o ustalenie 1 ustala, ż
Czytaj więcej»

I C 153/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2018-06-15

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 153/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.O. Dagmara Kos Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Bartel po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. o zadośćuczynienie oddala powództwo. Sygn. akt I C 153/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 16 maja 2017 r. powód J
Czytaj więcej»

I C 156/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 156/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant: sekr. sąd. Joanna Wołczyńska - Kalus po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko M. Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda P. K. kwotę 8.491,80 ( osiem ty
Czytaj więcej»

I C 156/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2020-01-24

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 156/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2020 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Powalska Protokolant: staż. Agnieszka Sobolczyk po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w N. przeciwko Fundacji (...) w S. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną wobec powoda (...) SA w N. umowę darowizny dokonaną w formie aktu notarialn
Czytaj więcej»

I C 157/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 157/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSO Iwona Podwójniak Protokolant: Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa Ł. B. przeciwko Szpitalowi Wojewódzkiemu im. (...) S. W. w S. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) SA w W. o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę 1 oddala powó
Czytaj więcej»

I C 157/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 157/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Choczaj Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Bartel po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko K. Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. Ł. na rzecz powódki Banku (...) S.A. w W. kwotę: a 233 472,95 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiąc
Czytaj więcej»

I C 157/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2019-07-26

Data publikacji: 2019-09-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 157/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2019 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Tomasz Choczaj Protokolant: sekr. sąd. Justyna Raj po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2019 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa P. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko M. K. o zapłatę zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda P. Niestandaryzowanego Sek
Czytaj więcej»