Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2550

I C 90/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-01-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 90/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa J. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo (...) w K. przeciwko Gminie U. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Gminy U. na rzecz na rzecz powódki J. W. prowadzącej działalno
Czytaj więcej»

I C 92/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 92/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant : sekr. sąd Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko Skarbowi Państwa – Szefowi (...) Zarządu (...) w B. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Szefa (...) Zarządu (...) w B. na rzecz powódki J. P. kwotę 53.935 ( pięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 92/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2019-09-09

Data publikacji: 2019-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 92/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2019 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Tomasz Choczaj Protokolanta: sekr. sąd. Justyna Raj po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2019 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa Ż. M. przeciwko A. M. , D. M. i M. M. (1) o zapłatę 1 umarza postępowanie skierowane przeciwko pozwanej A. M. w części przekraczającej kwotę 200 000,00 zł wobec cofnięcia pozwu, 2 uma
Czytaj więcej»

I C 93/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-11-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 93/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant : sekr. sąd Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko Skarbowi Państwa – Szefowi (...) Zarządu (...) w B. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Szefa (...) Zarządu (...) w B. na rzecz powoda A. B. kwotę 98.800
Czytaj więcej»

I C 93/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 93/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Powalska Protokolant : sekr. sąd. Joanna Wołczyńska - Kalus po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2014 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową J. M. przeciwko (...) Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia (...) Spółka z o.o. z siedzibą w S. i (...) S.A. z siedziba w W. o ochronę
Czytaj więcej»

I C 93/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2018-08-24

Data publikacji: 2018-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 93/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.O. Dagmara Kos Protokolant: sekr. sąd. Justyna Raj po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2018 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko E. A. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz pozwanej E. A. kwotę 4.
Czytaj więcej»

I C 96/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 96 /14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Przemysław Majkowski Protokolant: staż. Magdalena Kierniakiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2014 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko I. S. i M. S. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powódki A. C. czynność prawną zawartą pomiędzy I. S. i M. S. a dłużnikiem P. S
Czytaj więcej»

I C 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : sekr. Joanna Wołczyńska – Kalus po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank SA w W. przeciwko (...) Spółka Jawna w S. , A. G. , T. G. , M. G. , J. G. , D. G. , S. G. o zapłatę utrzymuje w mocy, w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowy
Czytaj więcej»

I C 98/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2016-09-01

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 98/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 1 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Iwona Podwójniak Protokolant: Beata Krysiak po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość 1 zasądza od pozwanego (...)
Czytaj więcej»

I C 98/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 2018-07-02

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 98/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Choczaj Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Bartel po rozpoznaniu w dniu 02 lipca 2018 roku w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa E. B. i A. B. przeciwko Z. B. i C. B. o odszkodowanie 1 zasądza solidarnie od pozwanych Z. B. i C. B. na rzecz powódki E. B. kwotę 225 329,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta
Czytaj więcej»